• Wij zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister tandartsen

  Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

  Wij zijn aangesloten bij het landelijke kwaliteitsregister tandartsen. Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is een onafhankelijk en openbaar register. Het doel van de stichting is het transparant maken en bevorderen van de kwaliteitszorg. Tandartsen met een KRT-registratie zijn bevoegd én bekwaam. Zij voldoen aan een aantal registratienormen. Kort samengevat luiden deze:

  • De tandarts is gediplomeerd en heeft een geldige BIG-registratie.
  • De tandarts volgt bij- en nascholing om zijn vak bij te houden.
  • De tandarts werkt volgens praktijkrichtlijnen.
  • De tandarts stelt zich open en toetsbaar op voor collega’s en patiënten.
  • De tandarts spreekt Nederlands.

  U leest er meer over op tandartsregister.nl 

 • MCS certificering

  Om te waarborgen en aan te tonen dat wij altijd kwalitatief en hygiënisch werken hebben wij ons laten certificeren door Medi Care Services. Daarbij worden we gecontroleerd op verschillende protocollen en richtlijnen.

  Lees er meer over MCS certificering

 • Hygiene in de praktijk

  Uiteraard werken wij volgens de richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken. Al ons instrumentarium wordt na iedere behandeling gedesinfecteerd en/ of gesteriliseerd. De apparatuur voor dit proces wordt gecontroleerd zodat de kwaliteit van dit proces gewaarborgd blijft. Zo coderen we ook het gesteriliseerde instrumentatium zodat we altijd volledig met hygienisch instrumentarium werken.